ข่าวสาร
เปิดใจนายก ส.การค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย… “อยากให้เกษตรกรมีความรู้ในเรื่องการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง”
มื่อวันที่ 20 มกราคม 59 สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ภายใต้การนำของ “นายกหญิง” คุณวรารัตน์ วีรยวรางกูร พร้อมด้วย คุณโสภิต สุทิน อุปนายก คุณธนภณ สิริเงินตรา เลขาธิการ และ ดร.ประเสริฐ สุดใหม่ ที่ปรึกษา ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องสถานการณ์ปุ๋ยในประเทศ รวมทั้งมุมมองในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ดังนี้...
อ่านต่อ >>>