ครอบครัว Y.V.P. นำลูกค้าตัวแทนศึกษาดูงานและท่องเที่ยวประเทศ ตุรกี วันที่ 6-13 มีนาคม 2562