เกี่ยวกับเรา
" เชื่อมั่นในคุณภาพของเรา จากประสบการณ์ที่มากกว่า 30 ปี "
กลุ่มบริษัท วาย.วี.พี.กรุ๊ป ได้ดำเนินงานมานานกว่า 30 ปี และเป็นผู้ชำนาญการในการผลิตปุ๋ยเชิงผสมที่มีคุณภาพ โดยบริษัทฯ มีสูตรปุ๋ยที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชแต่ละชนิด ทั้งพืชสวน พืชไร่ และนาข้าว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้คิดค้นพัฒนาสูตรปุ๋ยต่างๆ รวมถึงสารเติมเต็มประสิทธิภาพในปุ๋ยเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องตลอดไป กลุ่มบริษัท วาย.วี.พี.กรุ๊ป พร้อมเสมอในการที่จะเป็นผู้ปรุงแต่งธาตุอาหารให้แก่พืช ทั้งนี้เพราะทางบริษัทฯ ได้นำเข้าแม่ปุ๋ยที่มีคุณภาพ ตลอดจนธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม ที่มีคุณภาพจากทั่วโลก มาผสมจนเป็นธาตุอาหารพืชที่ตอบสนอง ให้แก่พืชได้ในทุกๆ ระยะการเจริญเติบโต
นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีคุณภาพของทางบริษัทฯ คือปุ๋ยเกร็ด แม่ปุ๋ย และ สารปรับสภาพดินต่างๆ