บจก.วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ เราภูมิใจที่มีส่วนร่วมในการเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรไทย
บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด
ผลิตปุ๋ยโดยเครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และมีห้องควบคุมการผลิตปุ๋ย ทุกกระสอบ จะได้รับการควบคุมและมีสูตรที่แน่นอน เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
บริษัท วาย.วี.พี.เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยที่ใช้คุณภาพเป็นผู้นำ ในการเดินทางเพื่อพัฒนาคุณภาพ เป็นปุ๋ยที่หลากหลายด้วยธาตุอาหารพืช ครบถ้วน และเหมาะสมกับพืชของเกษตรกร
ปุ๋ยของ วาย.วี.พี. ยังมีหลากหลายสูตรให้เลือก เพื่อให้ได้ใช้กับพืชต่างๆ ได้ทุกแบบ
หัวใจของการทำงาน
สินค้าของเรา