13-0-46
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

       13-0-46 โพแทสเซียมไนเตรท

                 องค์ประกอบ

         N..........................13%

         P2O5......................0%

         K2O.......................46%

เปิดตาดอกมะม่วง  ส้ม  ทุเรียน  พืชอื่นๆ  ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำ  ปุ๋ยสูตรต่างๆ