0-0-50
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

       0-0-50  โพแทสเซี่ยมซัลเฟต

                 องค์ประกอบ

         N...........................0%

         P2O5......................0%

         K2O.......................50%

สร้างแป้งและน้ำตาลบำรุงผลผลิตเหมาะสำหรับพืชที่ไม่ขอลคลอไรด์ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ