0-0-60
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

0-0-60  เฟอร์ติ-เค  โพแทสเซียม  คลอไรด์

                 องค์ประกอบ

         N...........................0%

         P2O5......................0%

         K2O.......................60%

ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพ  ของผลผลิตพืช  เหมาะสำหรับพืชโดยทั่วไป  ยกเว็นพืชที่ไม่ขอบคลอไรด์