20-53-0
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

      20-53-0 ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต

                 องค์ประกอบ

         N.........................20%

         P2O5.....................20%

         K2O.......................0%

  สะสมอาหาร  เร่งการออกดอก  ทำปุ๋ยระบบน้ำ  ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ