12-60-0
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

       12-60-0 โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต

                 องค์ประกอบ

         N.........................12%

         P2O5.....................60%

         K2O.......................0%

  สะสมอาหาร  เร่งการออกดอก  ทำปุ๋ยระบบน้ำ  ใช้เป็นแม่ปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรต่างๆ