15.5-0-0
รหัสสินค้า :
ราคา : .........

        15.5-0-0 (แคลเซียมไนเตรท)

                 องค์ประกอบ

         N.........................15.5%

         P205.....................0%

         K20.......................0%

         CaO......................26%

ให้ธาตุแคลเซียมและไนโตรเจนแก่พืช  สามารถใช้ได้ในทุกช่วงการเจริญเติบโต  เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการแคลเซียมมาก