12-3-12
รหัสสินค้า :
ราคา : สอบถาม

องค์ประกอบ

ธาตุอาหารหลัก

N.........................12%

P205....................3%

K20......................12%