12-4-4
รหัสสินค้า :
ราคา : สอบถาม

องค์ประกอบ

ธาตุอาหารหลัก

N.........................12%

P205....................4%

K20......................4%

ธาตุอาหารรอง

CaO...................15%

MgO...................4.9%

S.........................2.5% 

ธาตุอาหารเสริม

B.........................0.14% 

 

สูตรเร่งต้น  แตกกอ