16-20-0
รหัสสินค้า :
ราคา : สอบถาม

 

 

องค์ประกอบ

ธาตุอาหารหลัก

N.........................16%

P205....................20%

K20......................0%

ธาตุอาหารรอง

CaO...................5.1%

MgO..................3.4%

S.......................8.4%  

 

สูตรเร่งต้น เร่งการแตกกอ เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชจากธาตุอาหารรองที่ครบถ้วน