16-8-8
รหัสสินค้า :
ราคา : สอบถาม

องค์ประกอบ

ธาตุอาหารหลัก

N.........................16%

P205....................8%

K20......................8%

ธาตุอาหารรอง

CaO.................9.5%

MgO................3.3%

S......................1.0%  

 ธาตุอาหารเสริม

B......................1.4%

 

สูตรเร่งต้น เร่งการแตกกอ