18-6-6
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

ใช้ใน "ข้าว" เร่งต้น เร่งการแตกกอ

ใช้ใน "อ้อย" เพื่อรองพื้น  เร่งการแตกกอ