22-4-4
รหัสสินค้า :
ราคา : 0

     22-4-4

       องค์ประกอบ

        ธาตุอาหารหลัก

         N.........................22%

         P205....................4%

         K20.....................4%

       ธาตุอาหารรอง

       CaO..................9.4%

        MgO..................2.9%

        S......................1.5%

       ธาตุเสริม

          B......................0.14%

ใช้ใน "ข้าว" เร่งต้น เร่งการแตกกอ

ใช้ใน "อ้อย" เพื่อรองพื้น  เร่งการแตกกอ