30-0-0
รหัสสินค้า :
ราคา : 0

       30-0-0

       องค์ประกอบ

        ธาตุอาหารหลัก

         N.........................30%

         P205....................0%

         K20.....................0%

       ธาตุอาหารรอง

       CaO..................7.2%

      MgO..................2%

        S......................3.5%

       ธาตุเสริม

            B........................0.14%

           Zn......................0.28%

ใช้ใน "อ้อย"  เพื่อรองพื้น  เร่งการแตกกอ

ใช้ใน "ข้าว" เร่งต้น แตกกอ