20-10-5
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

  20-10-5

       องค์ประกอบ

        ธาตุอาหารหลัก

         N.........................20%

         P205....................10%

         K20.....................5%

       ธาตุอาหารรอง

       CaO..................6.8%

        MgO..................2.1%

        S......................2.7%

       ธาตุเสริม

          B......................0.14%

       

ใช้ใน "อ้อย"  เพื่อรองพื้น  เร่งการแตกกอ

ใช้ใน "ยางพารา"  สำหรับยางเล็ก ก่อนเปิดกรีด

ใช้ใน "ปาล์มน้ำมัน"สำหรลับปาล์มเล็ก3เดือน-1.5ปี เสริมคอไม่ให้มีอาการคอปาล์มรีบเล็ก