25-7-7
รหัสสินค้า :
ราคา : ณ จุดจำหน่าย

       25-7-7

       องค์ประกอบ

        ธาตุอาหารหลัก

         N.........................25%

         P205....................7%

         K20.....................7%

       ธาตุอาหารรอง

       CaO..................3.40%

        MgO..................1.30%

        S......................4.20%

       ธาตุเสริม

          B......................0.14%

  เร่งต้นสร้างใบเเตกกอ